Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 11-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska na odcinku Rudka - Wylewa . czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne w m. Rabe czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Makowisko - Ryszkowa Wola czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-06-2021 11:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec na odcinku Kowalówka – Piła czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont chodnika dla pieszych w ciągu dr. woj. Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-05-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania drogi - zakup fabrycznie nowego pługa o zmiennej geometrii wraz z osprzętem (RDW Lubaczów) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną na bazie RDW Jasło przy ul. Niegłowickiej 6a wraz z przyłączami wody i kanalizacji - 2 zadania: II przetarg. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-06-2021 08:00

Nazwa zamówienia: „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 w miejscowości Wola Michowa w km ok 47+700 do km 58+900.” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego