Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 12-04-2022 08:00

Nazwa zamówienia: Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy – 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 1: PZDW w Rzeszowie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-04-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków PZDW do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” – zadanie nr 2: RDW Jasło. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-03-2022 09:30

Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate: Zad. Nr 1 – remont mostu przez pot. Wisłok w m. Wisłok Wielki w km 25+993; Zad. Nr 2 – remont mostu przez pot. Wisłok w m. Wisłok Wielki w km 27+353” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-02-2022 09:00

Nazwa zamówienia: „Budowa wiaty na materiały do ZUD na RDW Rymanów” – III etap (Budowa magazynu materiałów do zud wraz ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe i budową przyłączy do kan. deszczowej na bazie RDW Rymanów, ul. Dworska 23) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 26-07-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Pruchnik – Żurawica w m. Kosienice. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-03-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego