Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie


 

Szczegółowe informacje o wszystkich utrudnieniach zawiera tabela poniżej >>> zobacz wszystkie <<< .

Informacje w tabeli są uporządkowane wg numerów dróg.

Nr drogi
Nazwa drogi
Lokalizacja
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Data wprowadzenia i zakończenia
Nr drogi
835
Nazwa drogi
835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odcinek drogi wojewódzkiej od drogi krajowej Nr 94 m. Gwizdaj do m. Urzejowice
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK94 do miasta Kańczuga - etap I"  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników na tych odcinkach wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrydnienie te mogą występować "odcinkowo". 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-11-10
do odwołania
Nr drogi
835
Nazwa drogi
Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Budowa mostu w km 125+802 na rzece Lubienia w m. Rudka
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Utrudnienia w ruchu związane z budową mostu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy szerokości jezdni przy zastosowaniu sterowania ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie pionowe i poziome, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-07-04
2022-11-30
Nr drogi
835
Nazwa drogi
Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzenska
Lokalizacja
km 166+886-167+306 m. Manasterz
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Utrudnienia w ruchu związane z wykonywaniem remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 835, polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników na tych odcinkach wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrudnienie te mogą występować "odcinkowo".

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-08-15
do odwołania
Nr drogi
854
Nazwa drogi
Annopol-Kosin-Antoniów-Gorzyce
Lokalizacja
Odc. Antoniów - Gorzyce od km 23+275 do km 23+339 Przeprawa promowa na rzece San
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przeprawa promowa nieczynna ze wzgledu na niski poziom wody na rzece San.  Przewóz międzybrzegowy w zakresie osób i rowerów łodzią w dni robocze w godzinach od 600 do 2000.

 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-05-05
do odwołania
Nr drogi
856
Nazwa drogi
Antoniów-Radomyśl nad Sanem-Dąbrowa Rzeczycka
Lokalizacja
Most przez rzekę Jodłówka w km 11+046
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności do 20t, szerokości użytkowej do 5m oraz predkości do 40 km/h

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-12-12
do odwołania
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
m. Sieraków most na rz. Borowina w km 23+217
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe ograniczenie nośności do 15 t znak B-18.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
870
Nazwa drogi
Sieniawa - Jarosław
Lokalizacja
Droga wojewódzka Nr 870 na odcinku od m. Leżachów do m. Nielepkowice (km 4+712 - 10+860) oraz odcinek od m. Wiązownica do m. Szówsko (km 13+731- 18+070).
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Utrudnienia w ruchu związane z wykonywaniem remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 870, polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników na tych odcinkach wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrudnienie te mogą występować "odcinkowo".

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-08-16
do odwołania
Nr drogi
878
Nazwa drogi
Stobierna - Rzeszów - Dylągówka
Lokalizacja
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 w m. Jasionka (rondo) do ul. Lubelskiej w m. Rzeszów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-07-01
2023-09-30
Nr drogi
881
Nazwa drogi
Sokołów Małopolski - Kańczuga - Żurawica
Lokalizacja
Odcinki : Kańczuga - Pruchnik km 45+320-46+950 Kańczuga - Pruchnik km 47+400-47+700 Kańczuga - Pruchnik km 47+770-48+550 Kańczuga - Pruchnik km 50+630-51+450
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Roboty związane z Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik, na tych odcinkach wprowadzono ograniczenie prędkości, ruch wahadłowy streowany sygnalizacją świetlną, oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

 

 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-10-27
do odwołania
Nr drogi
884
Nazwa drogi
Przemyśl – Domaradz
Lokalizacja
DW 884 km 58+250-58+400 m.Barycz
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Zakaz ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Ograniczenie nie dotyczy autobusów oraz pojazdów gospodarki komunalnej.

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, ruch wahadłowy na odcinku ok. 60m drogi.

Utrudnienie spowodowane oberwaniem skarpy drogi.

W zwiąku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 w miejscowości Barycz, od dnia 20 maja br. odcinek DW884 w km 58+200 - 58+500 bedzie zamknięty. Przywrócenie ruchu na w/w odcinku planowane jest na 07.10.2022 roku.

Wyznaczono objazdy - zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej zmiany organizacji ruch

 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2016-12-30
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. Wołkowyjka, km 16+844 m. Wołkowyja
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
km 17+250
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko.

Ograniczenie skrajni drogi do jedego pasa ruchu ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Mineralne - Solina - Myczków
Lokalizacja
most na rz. San w km 10+662, m. Solina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15 ton rzeczywistej masy całkowitej pojazdów

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-07-31
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Mineralne - Solina - Myczków
Lokalizacja
Dw nr 895, km 12+600
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko. Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu (ruch wahadłowy). Ogranicznie prędkości do 30 km/h, ograniczenie tonażu do 10 t.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-06-22
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Min. - Solina - Myczków
Lokalizacja
Solina - Myczków
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Utrudnienia w ruchu związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina - Myczków - ograniczenie prędkości, wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną, oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-11-03
2022-10-31
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+027 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+629 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 43+480 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 61+832 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 62+477 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 64+108 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 65+344 m. Cisna
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Kalnicki, km 78+848 m. Kalnica
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi 3,5 m,  ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Bystry, km 80+760 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Niedźwiedzi, km 82+105 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 85+397 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 86+627 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Górna Wetlinka, km 87+236 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Prowczy, km 94+500 m. Brzegi Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+143 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+906 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 103+859 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Zakopianiec, km 105+489 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. bez nazwy, km 108+220 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
Wołosate, km 108+680
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Znak B - 1 "zakaz ruchu". "Nie dotyczy pojazdów uprawnionych i mieszkańców".

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
most w km 69+986 w m. Dołżyca
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie skrajni do 1 pasa ruchu - ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości na obiekcie do 40 km/godz.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2020-02-03
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Stasiana, km 3+150
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko. Stałe ograniczenie nośności do 15 t znaki B-18. Ograniczenie prędkości do 30 km/h. Ruch odbywa sie połówką jezdni, dodatkowe oznakowanie znakami B-31 i D-5.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Moszczaniec, most na pot. Moszczaniec w km 17+565
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wisłok Wielki, most na pot. Cylonowa w km 21+698
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wisłok Wielki, most na rz. Wisłok w km 24+405
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wisłok Wielki, most na rz. Wisłok w km 25+993
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wisłok Wielki, most na rz. Wisłok w km 27+353
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wola Michowa, most na rz. Osława w km 50+088
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Wola MIchowa, most na rz. Oslawa w km. 51+325
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Osławica, wiadukt nad koleją w km 42+403
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Cisna - Wołosate - Granica państwa
Lokalizacja
m. Osławiaca, most na pot. Osławica w km 42+596
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - GP
Lokalizacja
m. Komańcza, wiadukt kolejowy nad drogą w km 35+232
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Ograniczenie skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym do wysokości 3,7 m (znak B-16)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - granica państwa
Lokalizacja
Km 90+500 w m-ci Wetlina.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Osuwisko - wygrodzony prawy pas ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz ograniczenie tonażu do 15t. (ograniczenie tonażu nie dotyczy autobusów).

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-04-05
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Wołosate
Lokalizacja
km. 25+993 Wisłok Wielki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Remont mostu przez potok Wisłok.

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-06-27
2022-10-17
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Wołosate
Lokalizacja
km 27+353 m. Wisłok Wielki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Remont mostu przez potok Wisłok

Ograniczenie prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-06-27
2022-10-17
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Wołosate
Lokalizacja
km od 21+400 do 26+300 m. Wisłok Wielki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej, utrudnienia polegające na ograniczeniu prędkości do 30 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników

 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-06-23
2022-10-31
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Wołosate
Lokalizacja
km od 47+790 do 58+660 m. Smolnik, Wola Michowa, Maniów, Szczerbanówka
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej, utrudnienia polegające na ograniczeniu prędkości do 40 km/h, zwężenie jezdni z zastosowaniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną lub poprzez uprawnionych pracowników.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-06-23
2022-10-31
Nr drogi
985
Nazwa drogi
NAGNAJÓW-BARANÓW SANDOMIERSKI-MIELEC-DĘBICA
Lokalizacja
w km 4+600 miejscowość Skopanie.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Budowa drogi - łączik dróg wojewódzkich Nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie. Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-08-09
2022-11-30
Nr drogi
986
Nazwa drogi
Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
Lokalizacja
km 34+804 - 35+054 miejscowość Wielopole Skrzyńskie
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Budowa chodnika dla pieszych

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-07-27
2022-11-29
Nr drogi
986
Nazwa drogi
Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
Lokalizacja
km 7+060 - 8+190 miejscowość Ocieka
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na odnowie nawierzchni drogi

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-09-06
2022-10-07
Nr drogi
986
Nazwa drogi
Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
Lokalizacja
km 0+540 - 0+790 miejscowość Tuszyma
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Budowa chodnika dla pieszych

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-09-13
2022-12-08
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
Most w km 7+700 m. Żyznów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości B-33 (30km/h)

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-11
do odwołania
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
od km 2+565,00 do km 2+850,00 m. Godowa.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów-Lutcza od km 2+565,00 do km 2+850,00 polegająca na budowie mostu na potoku Dopływ spod Podlasu wraz z rozbudową dojazdó wraz rozbiórką
i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 
budowlanych w m. Godowa”."  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników, wprowadzono ograniczenie prędkości.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2021-03-01
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
Od km 0+000 m. Lutcza do km 10+272 m. Czarnorzeki.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe organizacja ruchu - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t (znak drogowy B-18). Nie dotyczy autobusów i mieszkańców.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2019-12-31
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
km 45+940 m. Grab
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.

Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
993
Nazwa drogi
993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla
Lokalizacja
Odcinek Wola Cieklińska - Pielgrzymka od km 16+300 do km 19+840
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy

W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 993 na odcinku Wola Cieklińska - Pielgrzymka w km od 16+300 do 19+840"  zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegające na zwężeniu przekroju drogi do połowy jej szerokości przy zastosowaniu sterowanie ruchem wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej jak również przy pomocy uprawnionych pracowników, wprowadzono ograniczenie prędkości . Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Utrudnienie te mogą występować "odcinkowo". 

Data wprowadzenia i zakończenia
od 2022-05-17
do odwołania