Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Utrudnienia występujące na drogach wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie


UWAGA kierowcy. Ograniczenie tonażowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884

Od 30 grudnia 2016 do odwołania około 60-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz w m. Barycz (gmina Domaradz) będzie zamknięty dla ruchu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Ograniczenie nie dotyczy autobusów oraz pojazdów gospodarki komunalnej. 

Bardzo obfite opady deszczu w październiku i listopadzie 2016 r. oraz częste wahania temperatury w grudniu spowodowały oberwanie się skarpy pod jezdnią. 
Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu jest konieczne z uwagi na zagrożenie oberwania się całego korpusu drogi, co z kolei może doprowadzić do całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego.
Na wspomnianym wyżej odcinku ruch odbywa się wahadłowo. Wprowadzone zostało również ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasowym oznakowaniem. 

W związku z wprowadzeniem ruchu wahadłowego na obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne, Czarna, Ustrzyki Górne na odcinkach: DW 896 w km 13+282 m. Żłobek, km 13+756 m. Żłobek, km 16+433 m. Czarna, km 25+729 m. Lutowiska, km 26+378 m. Lutowiska, km 26+946 m. Smolnik, km 27+643 m. Smolnik, km 30+813 m. Smolnik występują utrudnienia. 
Do odwołania wprowadza się zakaz wyprzedzania (B-25) i ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33). 

Droga Nr 897 odcinek Tylawa-Daliowa w m. Stasiana jest czynne osuwisko. 
Obowiązuje ograniczenie tonażu do 15 t. 

Zniesione zostało ograniczenie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t na osuwisku -droga nr 894 Hoczew - Czarna m. Wołkowyja, km 17+200. Jednocześnie RDW przypomina, że ruch się odbywa na jednej połowie jezdni. 

Nr drogi
Nazwa drogi
Lokalizacja
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Data wprowadzenia i zakończenia
Nr drogi
835
Nazwa drogi
Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odc. Sieniawa - Gorliczyna (łącznik do autostrady A-4)
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnień w postaci odcinków o ruchu wahadłowym należy się spodziewać do 01.07.2018r. z wyłączeniem okresu zimowego. Codziennie średnio 3 odcinki o ruchu wahadłowym na całym zadaniu. Dodatkowo od wiosny 2018r. przez 3 miesiące budowane będzie rondo w Sieniawie, co się wiąże z utrudnieniami dla ruchu w centrum miasta oraz objazdami dla samochodów ciężarowych. Ruch wahadłowy, zakaz wyprzedzania (B-25), ograniczenie prędkości do 40 km/h (B-33). Po zakończonych pracach (na noc), przywracany będzie na tych odcinkach ruch dwukierunkowy.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2017-08-17
2018-07-01
Nr drogi
835 - A-4
Nazwa drogi
Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
Lokalizacja
Odcinek włączenia drogi DW 835 do węzła A-4 "Przeworsk" (rondo) oraz na drodze DK 94 w km 632+800 (granica miejscowości Gwizdaj - Przeworsk)
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
PZDW w Rzeszowie oraz wykonawca robót MPDiM Rzeszów  informują, że od dnia 22.02.2018r. rozpoczynają się prace związane z realizacją zadania pod nazwą: "Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 do DK94 (Gwizdaj) wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi", mogą wystapić utrudnienia w ruchu drogowym w w/w lokalizacjach.   
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-02-22
do odwołania
Nr drogi
854
Nazwa drogi
Annopol-Kosin-Antoniów-Gorzyce
Lokalizacja
Odc. Antoniów - Gorzyce od km 23+275 do km 23+339 Przeprawa Promowa na Rzece San
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Przeprawa promowa nieczynna ze wzgledu na niski poziom wody na rzece San. Przewóz łódką w zakresie osób i rowerów
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-06-01
do odwołania
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
m. Sieraków most na rz. Borowina w km 23+217
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności do 15 t znak B-18. Rozpoczęcie przebudowy mostu - ruch wahadłowy.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
2018-11-21
Nr drogi
858
Nazwa drogi
Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn
Lokalizacja
m. Ulanów most w km 8+568, rzeka Tanew
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Most zamknięty dla pojazdów samochodowych objazd zgodnie z oznakowaniem. Ruch pieszy i rowerowy kładką dla pieszych w sąsiedztwie budowanego mostu.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-05-28
2018-11-21
Nr drogi
864
Nazwa drogi
Nowy Lubliniec - Żuków
Lokalizacja
0+000 - 4+425 ( cała droga)
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności do 6 t znak B-18
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2004-12-10
do odwołania
Nr drogi
865
Nazwa drogi
Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec
Lokalizacja
Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Cieszanów. Etap 1 i 2 w km 45+632 - 46+015.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
utrudnienia związane z budową obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Cieszanów. Prace związane z Etapem 1 i 2 polegają na zwężeniu przekroju drogi przy zastosowaniu ręcznego sterowania ruchem poprzez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. Zajęcie jezdni odbywa się poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu U-3d, U-20b oraz U-21a/b. W celu ostrzeżenia kierujących o wprowadzonych utrudnieniach w ruchu zaprojektowano znaki ostrzegawcze typu A-12b/c, A-14 oraz znaki zakazu B-25 (70-40km/h). Dojazd do posesji zapewnia Wykonawca robót.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-23
2018-10-31
Nr drogi
865,867
Nazwa drogi
865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec, 867 Sieniawa-Oleszyce-Hrebenne
Lokalizacja
Budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Oleszyce. Etap 1 i 2-skrzyżowanie DW nr 867 km 31+409-31+539 z DW nr 865 km 30+990-31+284.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia związane z budową obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec m. Oleszyce. Prace związane z Etapem 1 i 2 polegają na zwężeniu przekroju drogi przy zastosowaniu ręcznego sterowania ruchem poprzez osoby posiadajace niezbędne uprawnienia. Zajęcie jezdni odbywa się poprzez zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu typu U-3d, U-20b oraz U-21a/b. W celu ostrzeżenia kierujących o wprowadzonych utrudnieniach w ruchu zaprojektowano znaki ostrzegawcze typu A-12b/c, A-14, A-29 oraz znaki zakazu B-25+B-33 (40km/h). Dojazd do posesji zapewnia Wykonawca robót.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-19
2018-10-31
Nr drogi
869
Nazwa drogi
droga krajowa nr 19-droga krajowa nr 9
Lokalizacja
0+000 -5+600 odcinek Jasionka - Rudna Mała ( w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 869)
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
ograniczenie prędkości B-33, zakaz wyprzedzania B-25, odcinkowy ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie 
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2017-03-01
2018-09-30
Nr drogi
875
Nazwa drogi
Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk
Lokalizacja
odc. Kolbuszowa-Sokołów Małopolski rz. Zyzoga w km 43+235 m. Raniżów
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
ograniczenie nośności mostu do 20t (znak B-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2014-01-30
2018-12-31
Nr drogi
878
Nazwa drogi
Stobierna-Rzeszów-Dylągówka
Lokalizacja
rozbudowa DW na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2017-10-09
2018-09-30
Nr drogi
881
Nazwa drogi
Sokołów-Łańcut
Lokalizacja
km 2+624 m. Trzeboś rz. Trzebośnica km 7+361 m. Medynia Głogowska pbn km 16+312 m. Czarna rz. Wisłok km 23+509 m. Łańcut pbn
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
ograniczenie nośności mostów do 15 t (znak B-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
881
Nazwa drogi
Sokołów-Łańcut
Lokalizacja
km 2+624 m. Trzeboś rz. Trzebośnica km 7+361 m. Medynia Głogowska pbn km 16+312 m. Czarna rz. Wisłok km 23+509 m. Łańcut pbn
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
ograniczenie nośności mostów do 15 t (znak B-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
890
Nazwa drogi
Kuźmina - Krościenko
Lokalizacja
km 21+800 - 22+300 m. Liskowate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Roboty związane z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 890 na odcinku od km 21+800 do km 22+285 wraz z dwoma mostami. Od dnia 09.05.2018 r. na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-03
2018-11-15
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znak B-18), zawężenie skrajni drogi do 3,5m
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
km 30+242 miejscowość Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie prędkości do 40 km/godz., oraz jednostronne zwężenie jezdni spowodowane remontem mostu.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-25
2018-09-21
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
Jabłonki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Zawężenie skrajni drogi do 3,5m i ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
893
Nazwa drogi
Lesko - Baligród - Cisna
Lokalizacja
km 24+714 w miejscowości Bystre
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub ręcznie w związku z remontem mostu. 
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-24
2018-09-21
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. bez nazwy, km 5+944 m. Berezka
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. Bereźnica, km 6+744 m. Berezka
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. potok bez nazwy, km 8+487 m. Myczków
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
- pot. Wołkowyjka, km 16+844 m. Wołkowyja
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
894
Nazwa drogi
Hoczew - Wołkowyja - Czarna
Lokalizacja
km 17+250
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Osuwisko. Ograniczenie skrajni drogi do jedego pasa ruchu ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
895
Nazwa drogi
Uherce Mineralne - Solina - Myczków
Lokalizacja
- rz. San, km 10+662 m. Solina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 43+480 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+027 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
896
Nazwa drogi
Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 39+629 m. Bereżki
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Prowczy, km 94+500 m. Brzegi Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
Wołosate, km 108+680
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Znak B - 1 "zakaz ruchu". "Nie dotyczy pojazdów uprawnionych i mieszkańców".
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. bez nazwy, km 108+220 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Zakopianiec, km 105+489 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wołosaty, km 103+859 m. Wołosate
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18), zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+906 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 61+832 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi do 3,5 m, ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Rzeczyca, km 101+143 m. Ustrzyki Górne
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Górna Wetlinka, km 87+236 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 86+627 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Wetlinka, km 85+397 m. Wetlina
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Niedźwiedzi, km 82+105 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Bystry, km 80+760 m. Smerek
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- pot. Kalnicki, km 78+848 m. Kalnica
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18) oraz zawężenie skrajni drogi 3,5 m,  ograniczenie prędkości do 30 km/h (B-33)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 65+344 m. Cisna
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 62+477 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
897
Nazwa drogi
Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Gr. Państwa
Lokalizacja
- rz. Solinka, km 64+108 m. Żubracze
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie nośności mostu do 15t (znakB-18)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-01
do odwołania
Nr drogi
984
Nazwa drogi
Lisia Góra – Mielec
Lokalizacja
m. Radomyśl Wlk. Partynia km 24+835 - 25+089
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Oznakowanie zgodne z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu Utrudnienia związane z budową chodnika 
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-05-17
2018-07-06
Nr drogi
984
Nazwa drogi
Lisia Góra – Mielec
Lokalizacja
m. Janowiec Zdziarzec km 16+400 - 19+810
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Oznakowanie zgodne z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu Utrudnienia związane z remontem drogi.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-05-24
2018-07-20
Nr drogi
985
Nazwa drogi
Nagnajów – Dębica
Lokalizacja
m. Dębica ul. Sandomierska km 61+470-61+750 str. prawa
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Oznakowanie zgodne z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu . Utrudnienia związane z remontem chodnika.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-05-17
2018-07-20
Nr drogi
986
Nazwa drogi
Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
Lokalizacja
Od km 35+750 m.Wielopole Skrzyńskie do km 46+162 m.Wiśniowa.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienie w związku z wystąpieniem wiosennych przełomów. Znak b-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-27
do odwołania
Nr drogi
986
Nazwa drogi
Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa
Lokalizacja
m. Wola Ociecka km 2+240÷2+520
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Oznakowanie zgodne z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu . Utrudnienia związane z remontem chodnika.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-06-04
2018-06-29
Nr drogi
986
Nazwa drogi
Tuszyma- Ropczyce -Wiśniowa
Lokalizacja
m. Wola Ociecka - Ostrów km 9+380 - 10+330
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Oznakowanie zgodne z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu . Utrudnienia związane z remontem drogi.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-06-12
2018-07-20
Nr drogi
988
Nazwa drogi
Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Frysztak-Warzyce
Lokalizacja
Od km 8+638 m. Zaborów do km 12+696 m. Żarnowa.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ruch wahadłowy - zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2017-08-01
do odwołania
Nr drogi
988
Nazwa drogi
Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Frysztak-Warzyce
Lokalizacja
Od km 1+812 do km 5+297 m. Czudec
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Utrudnienia związane z budową obwodnicy Czudca. Czasowa organizacja ruchu dla oznakowania wyjazdów z budowy. Ograniczenie prędkości  (B-33) (60), ograniczenie prędkośc B-33 (40), zwężenie jezdni dwustronne A-12a.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-01-15
do odwołania
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
Most w km 7+700 m. Żyznów
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości B-33 (30km/h)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-11
do odwołania
Nr drogi
989
Nazwa drogi
Strzyżów - Lutcza
Lokalizacja
Most w km 2+700 m. Godowa
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Zawężenie skrajni drogi do jednego pasa ruchu. Ograniczenie prędkości B-33 (30km/h)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-11
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
Od km 0+000 m. Lutcza do km 14+828 m. Korczyna skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1966.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe organizacja ruchu - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10t (znak drogowy B-18). Nie dotyczy autobusów i mieszkańców.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2014-12-04
do odwołania
Nr drogi
991
Nazwa drogi
Lutcza - Krosno
Lokalizacja
Od km 7+600 do km 7+800 m. Weglówka
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ograniczenie znakami A-12b, A-12c - jednostronne zwężenie jezdni, ograniczenie prędkości B-33 (30km/h )
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2010-03-04
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
km 45+940 m. Grab
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
Od km 47+649 do km 50+149 m. Ożenna.
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe organizacja ruchu - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7,5t (znak drogowy B-18). Nie dotyczy autobusów.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2010-10-15
do odwołania
Nr drogi
992
Nazwa drogi
Jasło – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa
Lokalizacja
od km 37+800 do km 38+350 m. Świątkowa Wielka
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Nierówna droga A-11, ograniczenie prędkości B-33 ( 60km/h) i B-33 ( 40km/h)
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2013-10-21
do odwołania
Nr drogi
993
Nazwa drogi
Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla
Lokalizacja
Km 22+692 m. Pielgrzymka, potok Pielgrzymski.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
993
Nazwa drogi
Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla
Lokalizacja
Km 21+381 m. Pielgrzymka potok Kłopotnica.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Stałe ograniczenie nośności mostu do 20 t znak B-18.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 1999-01-01
do odwołania
Nr drogi
DW 835 i 870
Nazwa drogi
DW 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska oraz DW 870 Sieniawa - Jarosław
Lokalizacja
Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 835 i 870 w miejscowości Sieniawa.
Zobacz na mapie
Wprowadzone oznakowanie (symbole i opis), objazdy
Ruch pojazdów i pieszych przez skrzyżowanie: Prowadzenie robót drogowych spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Roboty zostaną wykonane dwuetapowo z częściowym wyłączeniem z ruchu pojazdów na DW870 w kierunku Jarosławia. Natomiast w ciągu DW835 w kierunku Przeworska i Lublina przewiduje się dwuetapowy ruch wahadłowy (regulowany sygnalizacją świetlną) dla wszystkich pojazdów. Dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t i autobusów, na terenie Sieniawy w bliskim sąsiedztwie przebudowywanego skrzyżowania  wprowadza się dodatkowe objazdy ul. Broniewskiego (DP 1568R) oraz ul. Kościelną (droga gminna).   Objazdy dla wszystkich pojazdów: w związku z zamknięciem ruchu pojazdów na wlocie DW870 (kierunek Jarosław), na czas przebudowy skrzyżowania przewidziano objazdy dla wszystkich pojazdów. *kierunek Jarosław – drogą wojewódzką DW835 na odcinku Sieniawa – Tryńcza i dalej drogą krajową DK 77 na odcinku Tryńcza – Jarosław *kierunek Sieniawa – drogą wojewódzką DW835 i drogą krajową DK77 na odcinku Jarosław – TRyńcza i dalej drogą wojewódzką DW835 na odcinku Tryńcza Sieniawa   Dodatkowe objazdy dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t i autobusów: Na terenie Sieniawy w bliskim sąsiedztwie przebudowywanego skrzyżowania,  dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 3,5 t i autobusów wprowadza się w kierunkach Jarosław oraz Lublin i Przeworsk, dodatkowe objazdy ul. Kościelną (droga powiatowa DP 1568R). PLANOWANY TERMIN PRZYWRÓCENIA POPRZEDNIEJ ORGANIZACJI RUCHU: 30.09.2018 R.
Data wprowadzenia i zakończenia
od 2018-04-05
do odwołania