Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 03-03-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-01-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Dostawa środków chemicznych oraz akcesoriów do utrzymania czystości w roku 2020 do PZDW oraz RDW. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-01-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na 2020 rok dla potrzeb PZDW w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-01-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Dokonanie Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Podkarpackiego w 2020 roku łącznie z archiwizacją wyników czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-02-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych i aktywnych znaków D-6 na lata 2020-2022 - 8 zadań. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-01-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie napraw, przeglądów technicznych oraz sezonowa wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, maszyn drogowych i drobnego sprzętu będącego w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2020 r. – (9 zadań) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-01-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza polegająca na budowie mostu na potoku „Dopływ spod Podlasu” w km 2+754 wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 31-01-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na cieku bez nazwy w km 29+066 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jabłonki” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo