Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 02-11-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sezonie zimowym: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 – 9 zadań – III PRZETARG – 1 zadanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-11-2020 10:30

Nazwa zamówienia: „Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków: - od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka);- od km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród)” w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło.” Zadanie jest planowane do współfinansowania projektu z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 02-11-2020 09:00

Nazwa zamówienia: „Dostawa (fabrycznie nowych) opon zimowych dla potrzeby RDW Stalowa Wola w 2020 roku.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-11-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Likwidacja szkód powodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Wola Michowa – Maniów, polegająca na remoncie (odnowie) nawierzchni (w km 55+430 – 56+430). czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-10-2020 09:00

Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi pn.: Zadanie Nr 1 – wykonanie ekspertyzy technicznej przepustu sklepionego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 21+783; Zadanie Nr 2 – wykonanie ekspertyzy technicznej mostu przez pot. Jabłonka w m. Łubne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 26+049” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 27-10-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2020-2023 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-11-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Mielec (3 zadania) - III Przetarg. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-10-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice - II przetarg czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo
// Podpięcie responsivevoice do strony // Skrypt czytający treść strony