Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 18-01-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Dostawa środków chemicznych oraz akcesoriów do utrzymania czystości w roku 2021 do PZDW oraz RDW czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-01-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych na 2021 rok dla potrzeb PZDW w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-12-2020 12:00

Nazwa zamówienia: Transmisja danych wraz z obsługą stacji monitoringu na sieci dróg wojewódzkich czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-12-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych w roku 2021 dla potrzeb PZDW czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-02-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 - 9 zadań czytaj wiecej

Termin składania ofert: 25-01-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2021 (2 zadania) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-12-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-12-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna wraz z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego