Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 19-06-2020 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika od km 10+817,00 – 11+327,50 i od km 11+930 do km 11+970 w m. Ostrów czytaj wiecej

Termin składania ofert: 08-06-2020 12:30

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu do PZDW Rzeszów – rok 2020 – RDW Mielec czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-06-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 - 11+162 w miejscowości Jata. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-06-2020 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 11+420 – 11+570 w m. Ustrobna”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-06-2020 10:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno polegająca na budowie chodnika w km 10+283 -10+640 w m. Czarnorzeki. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-06-2020 10:30

Nazwa zamówienia: „Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 18+052 - km 18+230 str. prawa w m. Górki.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-06-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa w m. Trześniów, km 9+020 – 9+810 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 12-06-2020 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zbiornik odparowujący w pasie drogowym drogi wojewódzkiej łączącym dr. woj. nr 764 z drogą woj. nr 982 w m. Sadkowa Góra czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo