STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : „Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WRI/40/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 31.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 02.09.2017r.
Termin realizacji : Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy
do dnia zakończenia robót tj. do dnia 30.06.2018r.
Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 17 850,00 PLN

Cena materiałów : Nie dotyczy
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena - 60%
termin realizacji przedmiotu umowy - 20%
okres gwarancji i rękojmi za wady - 20%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Realizacji Inwestycji
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 11.10.2017r. do godz. 09:30
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 11.10.2017r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.Data ogłoszenia : 2017-09-04
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28