STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Ogłoszone przetargi
Rodzaj przetargu : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przetarg na : „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło 12 zadań” - II zadanie nr 9

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/22/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 04.09.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.09.2017r.
Termin realizacji : Wykonanie całości zamówienia do dnia 30.04.2020r.
Wadium : Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

Zadanie nr 9 - 500,00 zł
Cena materiałów : Nie dotyczy
Informacja : Treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.
Kryteria oceny ofert: cena waga kryterium 60%
czas reakcji w uzasadnionych przypadkach waga kryterium: 20%
doświadczenie kierowcy- operatora, waga kryterium: 20%
 
Osoby uprawnione do kontaktów :
organizacja przetargu – Bartosz Szyndak, Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Ryszard Kozak, Piotr Więcek – Wydział Dróg
Składanie ofert : Ofertę należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jaśle ul. Niegłowicka 6a, 38 – 200 Jasło, sekretariat do dnia 16.10.2017r. do godz. 09:00
Otwarcie ofert : Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 16.10.2017r. o godz. 09:30 w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Jaśle ul. Niegłowicka 6a, 38 – 200 Jasło, świetlica
Data ogłoszenia : 2017-09-04
 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28