STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

ZPORR 1

Projekt Nr Z/2.18/I/1.1.1/9/04 „Przebudowa drogi woj. Nr 985 Nagnajów – Dębica, na odcinku Nagnajów – Mielec w km 0+000 – 28+592

GALERIA ZDJĘĆ

W roku 2004r. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu pn.: „Przebudowa drogi woj. Nr 985 Nagnajów – Dębica, na odc. Nagnajów – Mielec w km 0+000 – 28+592” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Uchwałą Nr 143/2217/04 z dnia 19 października 2004r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie przedmiotowy Projekt. W dniu 09.03.2005r podpisana została Umowa nr Z/2.18/I/1.1.1/9/04/U/8/05 o dofinansowanie w/w Projektu pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem PZDW w Rzeszowie.
Droga wojewódzka nr 985 Nagnajów –Dębica na odc. Nagnajów – Mielec ma długość  28,592 km, co stanowi 1,8 % ogólnej długości dróg administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Droga ma klasę „G” (droga główna). Droga nr 985 jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem wśród dróg wojewódzkich, zarówno ilościowo jak i tonażowo. Na odcinku Jaślany – Mielec w 2000 roku średni dobowy ruch (SDR) wynosi: 5286 pojazdów. Jest to dziewiąty wynik wśród dróg wojewódzkich na Podkarpaciu.

Lokalizacja zadania:
- województwo podkarpackie;
- powiaty: mielecki, tarnobrzeski;
- gminy: Baranów Sandomierski, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Mielec;

Początek projektowanej przebudowy tj. km 0+000 znajduje się około 300 m w kierunku zachodnim (od skrzyżowania węzła drogowego z drogą krajową Nr 9 Radom – Barwinek). Koniec przebudowy drogi zlokalizowano w km 28+592 (na granicy administracyjnej miasta Mielca).

Zakres robót:
- odnowa istniejącej nawierzchni wraz z wzmocnieniem do 100 kN/oś i niezbędnym remontem,
- Poprawa parametrów geometrycznych drogi (podniesienie klasy technicznej  drogi do klasy „G”)
- Renowacja systemu odwodnienia
- poszerzenie jezdni  do min. 6,0 m;
- poszerzenie poboczy,
- remont i dobudowa chodników
- przebudowa zatok autobusowych
- odtworzenie, przebudowa i uzupełnienie przepustów pod zjazdami.

Termin realizacji zadania: 2005-2006.

Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania drogi na otaczające środowisko. Pośrednio projekt przyczyni się również do rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych.

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28