STRONA GŁÓWNA O FIRMIE KONTAKT LINKI POCZTA PRZEZ WWW    
 

MENU

  INFORMACJE
  WYDZIAŁY
  DOKUMENTY
  UTRUDNIENIA
  UTRUDNIENIA KRÓTKOTRWAŁE
  SIEĆ DROGOWA
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
  KOMUNIKATY ZIMOWE
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  OGŁOSZENIA
  KANAŁY TECHNOLOGICZNE
  MAPY AKUSTYCZNE
  INWESTYCJE
  RACHUNKI BANKOWE
  STATYSTYKI
  OFERTY PRACY
 

AKTUALNOŚCI

2018-01-11      Przetarg
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr...
więcej ... 
2018-01-10      Przetarg
„Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Łańcut-Kańczuga-Żurawica od km 16+660...
więcej ... 
2018-01-04      Przetarg
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie...
więcej ... 
2017-11-20      Oferta pracy
Referent – Wydział Administracji nr 13/2017
więcej ... 
2017-11-08      Oferta pracy
Specjalista – Wydział Funduszy Unijnych nr 11/2017
więcej ... 
 

Projekt Nr Z/2.18/I/1.1.1/11/04 „Budowa drogi łączącej lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi nr 9 i 19

GALERIA ZDJĘĆ

W roku 2004r. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu pn.: „Budowa drogi łączącej lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi nr 9 i 19” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Uchwałą Nr 143/2217/04 z dnia 19 października 2004r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie przedmiotowy Projekt. W dniu 09.03.2005r podpisana została Umowa nr Z/2.18/I/1.1.1/11/04/U/7/05 o dofinansowanie w/w Projektu pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem PZDW w Rzeszowie. Droga łącząca lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi nr 9 i 19 będzie miała długość 6,075 km, co stanowić będzie 0,4 % ogólnej długości dróg administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Droga będzie miała klasę „Z” (droga zbiorcza).

Zakres projektu obejmuje budowę nowej drogi na odcinku od km 1+600 do km 6+075, tj. o długości 4,475 km, łączącej lotnisko w Jasionce z drogą krajową nr 9 i będącej przedłużeniem istniejącej drogi, łączącej lotnisko z drogą krajową nr 19 o długości 1,6 km.

Lokalizacja zadania:
- województwo podkarpackie;
- powiat rzeszowski;
- gminy: Trzebownisko, Głogów Małopolski

Zakres robót:
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 100 kN/oś,
- poszerzenie jezdni na odcinkach istniejących dróg do min. 6 m,
- poprawa parametrów geometrycznych drogi, podniesienie klasy technicznej drogi do klasy „G”;
- budowa nowego odcinka drogi,
- renowacja istniejących oraz budowa nowych elementów odwodnienia drogi,
- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu,
- przebudowa chodników - odtworzenie, przebudowa i uzupełnienie przepustów pod zjazdami.

Termin realizacji zadania: 2005-2006.

Realizacja inwestycji jaką jest budowa przedmiotowej drogi pozwoli na udostępnienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, a w szczególności terenów planowanych pod powstanie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Modernizacja drogi przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych, zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania drogi na otaczające środowisko. Pośrednio projekt przyczyni się również do rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych.

 
Wrota Podkarpackie Ministerstwo Infrastruktury Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad edroga.pl greenvelo.pl
  ostatnia aktualizacja strony : 2017-11-21 14:45:28