Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło
Opublikowano: 2020-03-23

Tytuł projektu: Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło

Informacje ogólne

Całkowita wartość projektu: 6 172 831,60 euro.

Montaż finansowy po polskiej stronie:

3 249 440,86 euro – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   573 430,74 euro – Budżet Województwa Podkarpackiego

Montaż finansowy po stronie słowackiej:

1 997 466,00 euro – EFRR

   234 996,00 euro – Budżet Państwa

   117 498,00 euro – Budżet Kraju Preszowskiego

Ogólna charakterystyka projektu

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy tej inwestycji działa w roli lidera, a jego słowackim partnerem jest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Zakres inwestycji po stronie polskiej obejmuje modernizację odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród - Dukla w kilometrażu 21+475 - 28+967. Całkowita długość odcinka wynosi 7,274 km.

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją modernizacji drogi 993 na odcinku Gorlice – Nowy Żmigród, zapoczątkowanej w ub. roku przez budowę nowych mostów w Kłopotnicy i Pielgrzymce. Warto zaznaczyć, że analogiczny projekt w ramach programu INTERREG PL-SK 2014-2020 realizuje na swoim odcinku drogi nr 993 Województwo Małopolskie.

Po stronie słowackiej zmodernizowany będzie odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš – Lomné.

 

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy projektu po stronie polskiej:

- wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni przy użyciu geosyntetyków,

- wykonanie nowych warstw bitumicznych,

- odnowienie poboczy, chodników i zjazdów,

- modernizacja przepustów i rowów odwadniających,

- moernizacja istniejących zatok autobusowych,

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-03-23 10:59:52

Data modyfikacji: 2021-01-20 12:50:51

Wersja: 13

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-03-23 10:59:56
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-03-23 11:02:15
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-03-23 11:04:00
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-04-20 11:11:47
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-11-06 10:47:37
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-11-09 13:21:05
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-11-09 13:22:26
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-11-09 13:24:32
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-11-09 13:25:03
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-11-09 13:25:42
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2020-11-13 11:36:37
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Aldona Gujda
Data modyfikacji
2021-01-20 12:46:35
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego