Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2018-09-10

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - granica państwa w km 3+642 - 10+257 "Extension / rebuilding of the regional road No 885 Przemysl - Hermanowice - State Border in km 3+642 - 10+257" - LIP885 - LIP/0001

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0001/17-00 z dnia 08.10.2018

Informacje ogólne

Lider: PZDW w Rzeszowie

Partner: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Całkowita wartość Projektu: 7 500 000,00 Euro

Całkowita długość modernizowanej drogi: 6,6 km

Planowane zakończenie inwestycji: 2020 rok

Zakres rzeczowy projektu

- poprawa parametrów technicznych drogi - spełniających wymagania klasy Z / G

- wyburzenie i zbudowanie dwóch mostów, dostosowując je do obciążenia klasa A

- burzenie i budowa przepustów

- budowa / przebudowa skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, odcinki dróg / ulic

- budowa dodatkowej jezdni - serwisowej

- budowa chodników, ścieżek rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego

- budowę odcinka pięciopasmowego o długości 0,5 km dla przejścia granicznego

- przedłużenie 155 m drogi lokalnej - budowa pętli autobusowej


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-10-23 15:00:55

Data modyfikacji: 2019-03-18 15:06:02

Wersja: 22 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:00:59
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:01:30
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:04:41
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:06:24
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:07:36
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:19:18
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:25:46
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:25:47
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:26:58
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-10-23 15:28:04
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-02-06 14:08:51
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-02-06 14:10:42
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-02-06 14:14:22
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-02-06 14:23:02
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-02-06 14:26:41
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 14:32:16
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 14:35:06
Podgląd
Wersja
18
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 14:38:25
Podgląd
Wersja
19
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 14:39:53
Podgląd
Wersja
20
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 14:53:54
Podgląd
Wersja
21
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 15:06:00
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo