Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje o inwestycji


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwa: odcinek Lubaczów - Basznia Górna
Opublikowano: 2019-03-01

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce - granica województwa: odcinek Lubaczów - Basznia Górna

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od Lubaczowa do Baszni Górnej i drogi nr C142005 Szklo - Nowojawyczsk  „Expansion of the regional road No. 867: section from Lubaczow to Basznia Gorna and road No. C142005 Szklo - Novoyavorivsk” - LUBANOVO - PBU1/0340/16

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0340/17-00 z dnia 28.09.2018

Informacje ogólne

Lider: PZDW w Rzeszowie

Partner: Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa

Całkowita wartość Projektu: 2 536 499,99 Euro

Całkowita długość modernizowanej drogi: 9,41 km

Planowane zakończenie inwestycji: 2020 rok


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-03-18 14:53:11

Data modyfikacji: 2021-01-20 12:41:29

Wersja: 11

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 14:53:11
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 14:57:03
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 15:03:16
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2019-03-18 15:04:54
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Piotr Miąso
Data modyfikacji
2019-09-29 17:30:59
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2020-03-06 10:45:28
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2020-03-06 11:44:40
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2020-04-29 12:05:58
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2020-11-06 10:43:55
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2020-11-13 11:31:41
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego