Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2017-11-30

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73

Informacje ogólne

Wykonawca: Budimex S.A.

Całkowita wartość Projektu: 24 100 000,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 18 961 780,28

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 10 lipca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Początek blisko półtorakilometrowego odcinka został zlokalizowany na skrzyżowaniu (typu rondo) drogi krajowej nr 73 (ul. 17-go stycznia i Lwowska) z drogą gminną nr 113074R (ul. Kazimierza Wielkiego). Koniec to włączenie ,w postaci ronda, do drogi krajowej nr 28 (ul. Piłsudskiego). Inwestycja obejmuje również przebudowę około 220 m drogi gminnej nr 112973R (ul. Marii Konopnickiej) przecinanej przez budowany odcinek drogi wojewódzkiej.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,4 km pomiędzy drogami krajowymi nr 73 i nr 28

- budowa mostu klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku

- odcinkowa przebudowa ul. Piłsudskiego (DK 28)

- budowa prostego skrzyżowania typu rondo w miejscu włączenia nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi krajowej nr 28

- budowa skrzyżowania zwykłego w miejscu włączenia dróg gminnych

- budowa odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość dojazdu do istniejącej infrastruktury drogowej

- budowa (przełożenie) ul. M. Konopnickiej w miejscu kolizji z nową drogą

- włączenie nowej drogi do ronda na skrzyżowaniu ulic: 17-go Stycznia (DK73), Lwowskiej (DK73)
i Kazimierza Wielkiego (113074R)

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka

- budowa zjazdów

- budowa przepustów

- wyburzenie budynków kolidujących z budowaną drogą

- przebudowa infrastruktury technicznej

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa)

- budowa urządzeń ochrony środowiska

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej województwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie połączenia pomiędzy drogami krajowymi stanowiącymi trzon transportowy powiatu.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-11-30 13:19:24

Data modyfikacji: 2018-06-19 13:00:08

Wersja: 8 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2017-11-30 13:19:25
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-01-04 11:25:36
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-01-04 12:30:27
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-01-04 12:31:14
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-02-27 15:27:51
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-03-14 13:57:56
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-06-11 11:42:12
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo