Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2017-12-18

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Mielec (Lider)

                                            REMOST Sp. z o.o. (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 8 456 995,00 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 6 287 161,83 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27 marca 2017 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest budowa południowej obwodnicy m. Kolbuszowa łączącej drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa drogi wojewódzkiej po nowym śladzie o długości ok 1,16 km o parametrach drogi klasy G, nośności 115 kN/oś i szerokości jezdni wynoszącej 7,0 m wraz z poboczem o szerokości 1,25 m

- budowa 2 skrzyżowań z innymi drogami publicznymi

- budowa i przebudowa chodników

- budowa ścieżki rowerowej

- budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych i dróg dojazdowych

- budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi

- budowa obiektów inżynierskich

- rozbiórka istniejących elementów kolidujących z budowaną drogą

- przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci technicznych

- wycinka kolidujących drzew i krzewów

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

- budowa oświetlenia- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

Cele projektu

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), umożliwi skrócenie czasu przejazdu oraz przepustowość drogi i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wpłynie pozytywnie na lokalny rozwój rejonu, przyniesie oszczędności w kosztach i czasie przejazdów pasażerskich i towarowych, jak również na środowisko (poprzez skrócenie czasu przejazdu zmniejszy się ilość emitowanych przez samochody zanieczyszczeń).


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-19 14:00:31

Data modyfikacji: 2018-06-19 14:00:31

Wersja: 1

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo