Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje o inwestycjiOpublikowano: 2017-12-12

Tytuł projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)

Informacje ogólne

Wykonawca: konsorcjum - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Lider)

                                            WOLMOST Sp. z o.o. (Partner)

Całkowita wartość Projektu: 23 321 418,51 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 823 205,72 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 498 212,79 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 15 października 2015r.

Ogólna charakterystyka projektu

Ponad 2-kilometrowy odcinek drogi zostanie poprowadzony od węzła “Przeworsk” w kierunku południowym. Na przecięciu z linią kolejową nr 91 zostanie wybudowany wiadukt drogowy, poniżej którego trasa zbliży się do dzielnicy Plebanka. Koniec łącznika to rondo na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94.

Nowa jednojezdniowa droga klasy G zostanie wyposażona w 3,5-metrowe pasy ruchu, pobocza i dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych tzw. serwisówki. Powstaną również przejścia dla zwierząt, przepusty i system odwodnienia. Zainstalowane bariery energochłonne i oznakowanie zwiększą bezpieczeństwo podróżowania.

Zakres rzeczowy projektu

- budowa po nowym śladzie jednojezdniowej drogi klasy G o szerokości użytkowej jezdni 7 m

- budowa wiaduktu drogowego klasy A nad linią kolejową Nr 91 Kraków-Rzeszów-Medyka

- budowa przepustów

- budowa zjazdów

- budowa skrzyżowań prostych z drogami przecinającymi (w tym ronda turbinowego w miejscu połączenia drogi wojewódzkiej nr 835 z drogą krajową nr 94) wraz z niezbędnymi odcinkami nawiązania

- budowa chodnika dla pieszych (w zakresie budowy ronda)

- budowa dróg dojazdowych (drogi serwisowe w pasie drogowym oraz pasy komunikacyjne w pasie drogowym) dla zapewnienia komunikacji lokalnej

- budowa systemu odwodnienia drogi 

- budowa oświetlenia (na skrzyżowaniu z droga krajową nr 94)

- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej

- wykonanie zbiorników retencyjnych i innych urządzeń chroniących środowisko, m.in. ekranów akustycznych

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu

- inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym

Cele projektu

Realizacja projektu zapewni skomunikowanie województwa z siecią TEN - T oraz z siecią dróg krajowych, łącząc się bezpośrednio z autostradą A4. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, a także do poprawy dostępności i skrócenia czasu przejazdu do ośrodka wojewódzkiego.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-25 15:17:19

Data modyfikacji: 2019-01-09 09:25:49

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Rzecznik Rzecznik
Data modyfikacji
2018-06-25 15:17:19
Podgląd
Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo