Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993

Rozpoczyna się kolejna inwestycja drogowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.  W dniu 30 września odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informującej o inwestycji pn. " Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy tej inwestycji działa w roli lidera, a jego słowackim partnerem jest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Zakres inwestycji po stronie polskiej obejmuje modernizację odcinka drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród - Dukla w kilometrażu 21+475 - 28+967. Poza odnowieniem nawierzchni drogi na długości ponad 7 km, na przedmiotowym odcinku zmodernizowane zostaną także istniejace skrzyżowania, zatoki autobusowe, chodniki, pobocza oraz zjazdy. Koszt robót budowlanych wyniesie ponad 9,6 miliona złotych.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku, Joanna Bril i Wojciech Zając – Radni Województwa Podkarpackiego, Krzysztof Sopel – Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. NIe zabrakło rownież przedstawicieli władz samorządowych oraz Wykonawcy przedmiotowej inwestycji - firmy STRABAG Sp. z o.o. PZDW reprezentował Dyrektor Piotr Miąso, Łukasz Andres - Kierownik Projektu oraz Ryszard Lisowski - Kierownik RDW w Jaśle.

Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją modernizacji drogi 993 na odcinku Gorlice – Nowy Żmigród, zapoczątkowanej w ub. roku przez budowę nowych mostów w Kłopotnicy i Pielgrzymce. Warto zaznaczyć, że analogiczny projekt w ramach programu INTERREG PL-SK 2014-2020 realizuje na swoim odcinku drogi nr 993 Województwo Małopolskie.

Po stronie słowackiej zmodernizowany będzie odcinek drogi, znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš – Lomné.

Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, DK73, A4, S19).

Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2021 roku.


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 21-11-2023 r.

Rozbudowa DW 897 Wetlina – Ustrzyki Górne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie udostępnia w poniższym link... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 14-11-2023 r.

Rozbudowa DW 897 Cisna-Wetlina

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie publikuje projekt zagospoda... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 03-11-2023 r.

10 listopada br. PZDW będzie nieczynny

W dniu 10 listopada 2023 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego