Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Otwarcie obwodnicy Dynowa

W dniu 30 grudnia odbyła się skromna uroczystość otwarcia obwodnicy Dynowa.

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie nowego odcinka drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 3,95 km, o parametrach drogi klasy G, nośności 115 kN/oś.

Obwodnica została poprowadzona nowym śladem po wschodniej stronie miasta w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej relacji Przeworsk – Dynów. Rozpoczyna się skrzyżowaniem typu rondo w miejscu przecięcia się drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska i drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Domaradz w miejscowości Bachórz, a kończy na skrzyżowaniu z istniejącą drogą wojewódzką nr 835 przy ul. Karolówka w Dynowie.

Całkowita wartość zadania to prawie 39 milionów złotych, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego wyniosło niemal 29 milionów złotych. Przedmiotowa inwestycja była dofinansowana również z Budżetu Miasta Dynowa, wartość tego dofinansowania to wyniosła 130 tysięcy złotych.

W uroczystości uczestniczyli: Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Śnieżek – Poseł na Sejm RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacka, Piotr Pilch - Wicearszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Piotr Miąso – Dyrektor PZDW w Rzeszowie oraz Wojciech Buczak – Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji PZDW. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu lokalnego oraz wykonawców inwestycji.

To jest kolejny ważny element komunikacyjnej układanki, którą konsekwentnie realizujemy na Podkarpaciu, po to by służyło mieszkańcom i gościom. Obwodnica Dynowa jest tym ważniejsza, że stanowi element całego systemu, jest drogą tranzytową z węzła autostradowego w Przeworsku w stronę Bieszczad, zwiększa dostępność Bieszczadów i Beskidów, dając możliwość łatwiejszego dotarcia do drogi 94 i autostrady A4. To  wszystko są elementy połączone, które dają możliwość skomunikowania regionu – powiedział w czasie uroczystego otwarcia nowej drogi wicemarszałek Piotr Pilch.   

Projekt został współfinansowany z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

INWESTOR:

Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

WYKONAWCA:

EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce                  

INŻYNIER KONTRAKTU:

Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o., ul. J. Kiepury 6, 22-400 Zamość

Obwodnica Dynowa ma znaczenie zarówno lokalne, jak i regionalne. Lokalny charakter przedsięwzięcia dotyczy głównie miasta Dynów. Poprzez realizację zadania, a co za tym wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy w tym również tranzytowy oraz uciążliwości środowiskowe. Natomiast znaczenie regionalne dotyczy lepszego skomunikowania całego regionu i południowej części powiatu rzeszowskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4 w kierunku Bieszczadów. Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie zatem na rozwój turystyczny, a także na rozwój gospodarczy regionu poprzez zapewnienie płynnej komunikacji, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

- budowę jednojezdniowej drogi klasy G o łącznej długości 3,95 km (wraz z dowiązaniami do dalszego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835);

- budowę 5 skrzyżowań drogowych łączących projektowaną drogę z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym 2 rond, 2 skrzyżowań skanalizowanych i 1 skrzyżowania zwykłego;

- wykonanie prac na wlotach bocznych projektowanych skrzyżowań: istniejących drogach wojewódzkich nr 884 i 835 (ul. Piłsudskiego), drogach powiatowych nr 2321R (ul. Sanowej)  i 2316R (ul. Łaziennej) oraz drodze gminnej nr 108003R (ul. Błonie);

- budowę elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania: układu odwodnienia, oświetlenia;

- budowę elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia komunikacji zbiorowej, ruchu pieszego i rowerowego (odcinkowo chodniki i ciągi pieszo rowerowe);

- budowę elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia oddziaływania na środowisko (ogrodzeń drogi, nasadzenia zieleni, przejścia dla zwierząt);

- budowę dodatkowych jezdni lub zjazdów publicznych i indywidualnych celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej;

- budowę trzech obiektów mostowych na potokach Harta, Ostrówek i Dynówka;

- budowę przepustów w miejscach przecięciach ciekami lub na połączeniu rowów drogowych;

- budowę dwóch przejazdów kolejowych w poziomie szyn na przecięciu z linią kolei wąskotorowej;

- budowę, przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej
z budowaną obwodnicą;

- prace o charakterze przygotowawczym lub porządkowym (wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarczych, usunięcie zieleni, rozbiórki elementów dróg, itp.)

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       Tekst: PZDW, Foto. UMWP

 


Zobacz również poprzednie aktualności

Będzie dwujezdniowa droga do lotniska
Inwestycja
Data dodania: 24-07-2022 r.

Będzie dwujezdniowa droga do lotniska

Za kilkanaście miesięcy na lotnisko pojedziemy dwujezdniową drogą! 13 lip... czytaj dalej

Obwodnica Narola oddana do użytkowania
Inwestycja
Data dodania: 24-07-2022 r.

Obwodnica Narola oddana do użytkowania

Liczy prawie trzy kilometry długości i skróci czas przejazdu przez Roztocze –... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 21-07-2022 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Kańczuga - Grabownica Starzeńska - rozwiązania sytuacyjne

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, iż w dniu 28.05.... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego