Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Budowa nowego odcinka DW Nr 878 od m. Tyczyn do m. Kielnarowa – koncepcja projektowa

Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w roku 2020 opracowana została koncepcja projektowa dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 odc. Szklary - Dynów”.

Koncepcja projektowa jest opracowaniem wstępnym, wskazującym lokalizację inwestycji oraz parametry techniczne dróg i wstępne rozwiązania techniczne nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878.

Na podstawie koncepcji projektowej opracowany zostanie projekt budowlany. Na dalszym etapie przygotowania inwestycji planowane jest również uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji tj.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na etapie opracowania projektu budowlanego rozwiązania techniczne zostaną uszczegółowione i dostosowane do warunków wskazanych m.in. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego też zaznacza się, że lokalizacja i długość urządzeń ochrony środowiska (w tym ekranów akustycznych) wskazana w koncepcji jest wstępna i może ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu) na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz hałasu.

Pod poniższymi linkami można zapoznać się z opracowaniami wchodzącymi w skład opracowanej koncepcji projektowej, tj. projektem koncepcyjnym (część opisowa i rysunkowa), obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi, projektem konstrukcji nawierzchni i opinią geotechniczną.

Projekt koncepcyjny całość

Hydrologia i hydraulika

Obliczenie konstrukcji nawierzchni

Opinia geotechniczna

Osobno poniżej zmieszczone zostały również linki do zapoznania się z rysunkami planu sytuacyjnego, będące częścią opracowanego projektu koncepcyjnego.

PZT-2.1

PZT-2.2


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 01-09-2022 r.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San - rozwiązania sytuacyjne

Pod poniższym linkiem znajdują się rozwiązania sytuacyjne dla inwestycji pn.: „Budow... czytaj dalej

Będzie dwujezdniowa droga do lotniska
Inwestycja
Data dodania: 24-07-2022 r.

Będzie dwujezdniowa droga do lotniska

Za kilkanaście miesięcy na lotnisko pojedziemy dwujezdniową drogą! 13 lip... czytaj dalej

Obwodnica Narola oddana do użytkowania
Inwestycja
Data dodania: 24-07-2022 r.

Obwodnica Narola oddana do użytkowania

Liczy prawie trzy kilometry długości i skróci czas przejazdu przez Roztocze –... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego