Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary – Bachórz – koncepcja projektowa

Na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w roku 2020 opracowana została koncepcja projektowa dla zadania polegającego na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 odc. Szklary - Dynów”.

W koncepcji projektowej uwzględniony został wariant inwestycji obejmujący rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 po istniejącym śladzie oraz wariant  obejmujący zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 835 w obrębie serpentyn w m. Szklary, o orientacyjnym przebiegu wskazanym na poniższym rysunku – wariant opisany został w koncepcji projektowej jako „alternatywny przebieg nr 1”.

Uzasadnienie dla przebiegu alternatywnego DW 835 w obrębie serpentyn w m. Szklary:
W okresie zimowym, na istniejącym odcinku DW 835 przebiegającym na serpentynach w m. Szklary, zdarzają się sytuacje zablokowania DW 835 przez samochody ciężarowe z przyczepami / naczepami. Związane jest to z występującą okresowo śliskością nawierzchni jezdni oraz przebiegiem drogi na łukach o bardzo małym promieniu (serpentynach) i o stosunkowo dużym pochyleniu podłużnym.

Budowa alternatywnego przebiegu DW 835 pozwoli uniknąć sytuacji jej blokowania, ponieważ trasa w tym przebiegu zostanie poprowadzona w sposób bardziej płynny, dzięki zwiększeniu promieni łuków.

Wskazany powyżej przebieg alternatywny nr 1 drogi wojewódzkiej nr 835 został wybrany do dalszych prac projektowych. W związku z tym docelowy zakres przedmiotowej inwestycji obejmie budowę drogi we wskazanym powyżej alternatywnym przebiegu oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 835 po istniejącym śladzie na pozostałym odcinku pomiędzy m. Szklary a m. Dynów.

Opracowana koncepcja projektowa jest opracowaniem wstępnym, wskazującym lokalizację inwestycji oraz parametry techniczne dróg i wstępne rozwiązania techniczne. Na podstawie koncepcji projektowej dla wybranych wariantów opracowany zostanie projekt budowlany. Na dalszym etapie przygotowania inwestycji planowane jest również uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji tj.: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Na etapie opracowania projektu budowlanego rozwiązania techniczne zostaną uszczegółowione i dostosowane do warunków wskazanych m.in. w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego też zaznacza się, że zakres zajętości terenu wskazany w koncepcji projektowej jest wstępny i może ulec zmianie (zmniejszeniu bądź zwiększeniu) na etapie projektu budowlanego, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz.

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z opracowaniami wchodzącymi w skład koncepcji projektowej.
http://owncloud.pzdw.pl/owncloud/index.php/s/UnNKBGePHUY2GJ5

Osobno poniżej zmieszczony został również link do zapoznania się z rysunkami planu sytuacyjnego, będącymi częścią opracowanego projektu koncepcyjnego.
Plan_sytuacyjny_DW835.zip


Zobacz również poprzednie aktualności

utrudnienie
Utrudnienie
Data dodania: 26-04-2022 r.

Ruch wahadłowy na odcinku DW895 Solina - Myczków

W związku ze zbliżającym się weekendem majowym oraz sezonem letnim, kiedy spodziewany jest... czytaj dalej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Cieszanów – gr. województwa. - rozwiązania sytuacyjne
Komunikat
Data dodania: 25-04-2022 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Cieszanów – gr. województwa. - rozwiązania sytuacyjne

Pod poniższym linkiem znajdują się rozwiązania sytuacyjne dla inwestycji pn.: „Rozbu... czytaj dalej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów - rozwiązania sytuacyjne
Komunikat
Data dodania: 19-04-2022 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Oleszyce – Cieszanów - rozwiązania sytuacyjne

Pod poniższym linkiem znajdują się rozwiązania sytuacyjne dla inwestycji pn.: „Rozbu... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego