Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Kolejne mosty w Bieszczadach zostaną zmodernizowane

Na drogach wojewódzkich w rejonie Bieszczadów zlokalizowanych jest ponad 120 obiektów mostowych. Powstały jeszcze w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Ze względu na pogarszający się stan techniczny na wielu z nich wprowadzone zostały ograniczenia.

Od kilku lat sukcesywnie udrażniany jest korytarz transportowy w tym niezwykle atrakcyjnym rejonie województwa. Środki potrzebne na modernizację są ogromne, dlatego pozyskiwane są z wielu źródeł. Pochodzą zarówno z budżetu województwa, państwa jak i (od 2016 roku) Nadleśnictw, na terenie których zlokalizowane są poszczególne obiekty. Część mostów została przebudowana również ze środków unijnych.

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina – Krościenko zlokalizowanych jest osiem mostów. W latach ubiegłych dzięki środkom unijnym i pochodzących z budżetu państwa zmodernizowano sześć. Trwa przebudowa ostatnich dwóch w Liskowatem.

Prace obejmujące zarówno budowę mostów, dojazdów, drogi pomiędzy obiektami, muru oporowego oraz odcinkowe umocnienie brzegów i dna potoku potrwają około siedmiu miesięcy. W miejscu wysłużonych przepraw powstaną nowe, kompleksowo wyposażone w 7-metrową jezdnię i 1,5-metrowe chodniki. Bezpieczeństwo na obiektach zwiększą balustrady i bariery. Nowe mosty będą posiadały najwyższą klasę, co oznacza, że ograniczona dziś nośność zostanie podniesiona do 50 ton.

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Wartość robót budowlanych: 6 430 378,99 zł

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 15 listopada 2018 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury.

 

Podstawowe parametry mostu:

- całkowita długość: 23,35 m

- całkowita szerokość: 13,36 m

- jezdnia z poszerzeniem na łuku: 2 x (3,50+0,35) m

- chodnik: 2 x 1,50 m

- klasa obciążenia: „A” wg PN-85/S-10030

Zakres prac:

- budowa dwóch obiektów mostowych nad potokiem Karaszyn

- rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 680 m

- budowa muru oporowego po lewej stronie drogi w sąsiedztwie potoku na odcinku ok. 50 m

- prace utrzymaniowe potoku Karaszyn (wykonanie opasek kamiennych w obrębie mostów i umocnienie brzegu cieków w sąsiedztwie ściany oporowej)

- przebudowa skrzyżowania z drogą gminną i zjazdów indywidualnych na posesje

- budowa i przebudowa sieci uzbrojenia (elementy kanalizacji deszczowej przy obiektach, urządzenia podczyszczające i retencyjne, nadziemna sieć energetyczna, nadziemna i podziemna sieć teletechniczna)

- wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego).

zdjęcia: Tomasz Dybała


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 30-01-2023 r.

Rozbudowa DW 835 Kańczuga - Grabownica Starzeńska - plany sytuacyjne II etap

W  ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: &bd... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 26-01-2023 r.

Rozbudowa DW nr 897 od m. Cisna do m. Wetlina – wstępny projekt zagospodarowania terenu

Poniżej zamieszczono wstępny projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbud... czytaj dalej

Obwodnica Mielca
Inwestycja
Data dodania: 21-01-2023 r.

Obwodnica Mielca

21.12.2022 oddano do użytkowania kolejny odcinek obwodnicy Mielca. To kontynuacja inwestyc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego