Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Mosty w Pielgrzymce otwarte

W dniu 4 grudnia 2019 odbyła się uroczystość otwarcia dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla w m. Pielgrzymka.

Całość inwestycji była podzielona na dwa zadania:

Zadanie Nr 1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku Kłopotnica w km 21+385 wraz z dojazdami i przebudowie oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka,

Zadanie Nr 2 – Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla  w km 22+692 wraz z rozbiórką mostu istniejącego, przebudową tej drogi w km 22+617,45 do 22+745,12 oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1774, 1775, 1854 położonych w m. Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski.

W uroczystym otwarciu uczestniczyła Pani Alicja Zając Senator RP oraz Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnego samorządu oraz wykonawców inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 6 milionów zł z czego prawie 2,8 miliona stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej, 3,4 miliona to dofilnanowanie z Budżetu Państwa.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o. o. z Gorlic.

W ramach  pierwszego zadania wykonano, przebudowę istniejącego mostu w miejscu istniejącego wraz z dojazdami, budowę odwodnienia mostu, odcinkowe umocnienia dna i skarp potoku, budowę kanalizacji odwadniającej drogę. Natomiast  zakres prac na drugim zadaniu obejmował: budowę nowego mostu w miejscu istniejącego, umocnienie dna i brzegów potoku, przebudowę zatoki autobusowej, budowę kanalizacji odwadniającej drogę.

Przebudowane obiekty mostowe usytuowane są w ciągu drogi wojewódzkiej 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla, stanowiącej ważny ciąg komunikacyjny pomiędzy województwami: podkarpackim i małopolskim. Przed realizacją przedmiotowej inwestycji nośność użytkowa obiektów ograniczona była do 20 ton, co uniemożliwiło niejednokrotnie przejazd pojazdów transportowych, zwłaszcza pomiędzy województwami, w chwili obecnej nie ma już ograniczeń tonażowych – mosty mają nośność 50 ton, co może w przyszłości skutkować możliwością rozwoju tego regionu województwa. Dostosowanie parametrów użytkowych nowo wybudowanych  obiektów do obowiązujących norm wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego (poprzez wybudowanie chodników) i kołowego. Ponadto zwiększenie światła obu mostów pozwoli na swobodny przepływ wysokich wód, co zmniejszy ewentualne ryzyko lokalnych podtopień w przypadku dużych opadów.

 


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 30-01-2023 r.

Rozbudowa DW 835 Kańczuga - Grabownica Starzeńska - plany sytuacyjne II etap

W  ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: &bd... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 26-01-2023 r.

Rozbudowa DW nr 897 od m. Cisna do m. Wetlina – wstępny projekt zagospodarowania terenu

Poniżej zamieszczono wstępny projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbud... czytaj dalej

Obwodnica Mielca
Inwestycja
Data dodania: 21-01-2023 r.

Obwodnica Mielca

21.12.2022 oddano do użytkowania kolejny odcinek obwodnicy Mielca. To kontynuacja inwestyc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego