Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Pierwszy projekt z programu INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020 zrealizowany

Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Tylawa – Daliowa. Za ponad 13 mln zł zmodernizowano fragment o długości niemal 7 kilometrów. Inwestycja jest częścią większego zadania realizowanego w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja 2014-2020. W uroczystości oddania przebudowanego odcinka udział wzięli: Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Harc, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, z-ca Predsedy Kraju Preszowskiego Jozef Lukáč, poseł Bogdan Rzońca, reprezentanci sejmiku województwa: wiceprzewodnicząca Dorota Chilik oraz radny Wojciech Zając, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Joanna Szozda, przedstawiciele władz lokalnych i partnerów projektu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno”, który obejmował po stronie polskiej teren podregionu krośnieńskiego (powiat krośnieński, gminy Dukla i Jaśliska) oraz po stronie słowackiej teren Preszowskiego Kraju Samorządowego. Projekt ma na celu poprawę połączenia przedmiotowego obszaru z siecią TEN-T. Po stronie polskiej doprowadzi do poprawy dostępności do drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W efekcie wykorzystania przejścia drogowego Radoszyce – Palota możliwy będzie szybszy dojazd z okolic węzła Medzilaborce poprzez drogę wojewódzką nr 897 do drogi krajowej nr 19 i dalej do węzła S19 i A4 w Rzeszowie. Z kolei po stronie słowackiej realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego z Karpat Wschodnich do słowackiego korytarza TEN-T w zakresie dostępu do E371.

W ramach zadania realizowanego przez Partnera wiodącego przewidziana została modernizacja, poprawa stanu budowlano-technicznego oraz układu odprowadzania wody w zakresie dróg II/567 i II/575.

Zadanie zrealizowane przez Województwo Podkarpackie obejmowało przebudowę drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa.

Zakres robót obejmował przebudowę istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem poszerzeń oraz robót towarzyszących dotyczących pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji, m.in. przebudowę zjazdów, przebudowę i korektę geometrii skrzyżowań, poprawę odwodnienia drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Łączna długość zmodernizowanej drogi: 6,85 km

Łączna długość przebudowanej drogi: 5,84 km

(od km 0+380 – 1+990, od 2+320 – 3+020 i od 3+320 – 6+850)

Łączna długość wyremontowanej drogi ze środków własnych Województwa Podkarpackiego: 1,01 km (od 0+000 – 0+380, 1+990 - 2+320 km, 3+020 -m3+320).

Partner Wiodący: Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj

Partner Projektu: Województwo Podkarpackie

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 7 026 016,36 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 972 113,89 EUR

Wartość robót budowlanych: 13 313 463,95 zł

zdjęcia: www.podkarpackie.pl


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 30-01-2023 r.

Rozbudowa DW 835 Kańczuga - Grabownica Starzeńska - plany sytuacyjne II etap

W  ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: &bd... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 26-01-2023 r.

Rozbudowa DW nr 897 od m. Cisna do m. Wetlina – wstępny projekt zagospodarowania terenu

Poniżej zamieszczono wstępny projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbud... czytaj dalej

Obwodnica Mielca
Inwestycja
Data dodania: 21-01-2023 r.

Obwodnica Mielca

21.12.2022 oddano do użytkowania kolejny odcinek obwodnicy Mielca. To kontynuacja inwestyc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego