Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ruszyła budowa małej obwodnicy Kolbuszowej

Symbolicznym wbiciem łopat zainaugurowano budowę „małej obwodnicy” Kolbuszowej, która połączy drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9 Radom - Rzeszów. Budowa obwodnicy będzie kosztować prawie 8,5 mln złotych, z czego 6,2 mln pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o. w Mielcu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec września br.

W uroczystym rozpoczęciu inwestycji uczestniczyli m.in. wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, posłowie RP Zbigniew Chmielowiec i Bogdan Rzońca, wicemarszałkowie województwa Ewa Draus i Piotr Pilch, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, starosta kolbuszowski Józef Kardyś, burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, dyrektor PZDW Piotr Miąso oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Budowana obwodnica Kolbuszowej w ciągu drogi wojewódzkiej Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski połączy obecną drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9 Radom - Rzeszów, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi alternatywny przejazd przez miasto Kolbuszowa, eliminując jedno z „wąskich gardeł” w sieci transportowej jakim jest obecnie przejazd tą drogą od strony Sędziszowa Małopolskiego przez ścisłe centrum miasta. Realizacja przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), skróci czasu przejazdu i poprawi przepustowość układu komunikacyjnego. Dla miasta otworzy też nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej jest jednym z trzech zadań realizowanych obecnie na drodze wojewódzkiej nr 987. Po ich zakończeniu droga omijać będzie miasta Kolbuszowa i Sędziszów Małopolski, łącząc ze sobą drogi krajowe nr 9 i 94.

Zakres wykonywanych robót obejmuje:

- budowę po nowym śladzie drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,2 km o parametrach drogi klasy G, nośności 115 kN/oś i szerokości jezdni wynoszącej 7 m i poboczami o szerokości 1,25 m (w tym 0,5 m pobocza utwardzonego w pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz 0,75 m pobocza gruntowego)

- budowę skrzyżowań (rond) z drogą krajową nr 9 i wojewódzką nr 987

- budowę i przebudowę chodników

- budowę ścieżki rowerowej

- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych, publicznych i dróg dojazdowych

- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez potok Górnianka

- budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi (przepustów, rowów i kanalizacji deszczowej

- budowę przepustów o nośności 50 ton

- rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą (w tym 6 budynków)

- przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci technicznych

- wycinkę kolidujących drzew i krzewów (gospodarka istniejącą zielenią)

- budowę oświetlenia

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Zobacz również poprzednie aktualności

komunikat
Komunikat
Data dodania: 30-01-2023 r.

Rozbudowa DW 835 Kańczuga - Grabownica Starzeńska - plany sytuacyjne II etap

W  ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: &bd... czytaj dalej

komunikat
Komunikat
Data dodania: 26-01-2023 r.

Rozbudowa DW nr 897 od m. Cisna do m. Wetlina – wstępny projekt zagospodarowania terenu

Poniżej zamieszczono wstępny projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbud... czytaj dalej

Obwodnica Mielca
Inwestycja
Data dodania: 21-01-2023 r.

Obwodnica Mielca

21.12.2022 oddano do użytkowania kolejny odcinek obwodnicy Mielca. To kontynuacja inwestyc... czytaj dalej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego