Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Wykaz prowadzonych przez PZDW w Rzeszowie Zamówień Publicznych o wartości powyżej 130 000 zł dostępny jest:
- dla zamówień ogłoszonych po 01.01.2023 r. na stronie ezamowienia.gov.pl
- dla zamówień ogłoszonych przed 01.01.2023 r. na stronie miniportal.uzp.gov.pl


Wykaz prowadzonych przez PZDW w Rzeszowie Zamówień Publicznych których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 zł dostępny jest z poziomu menu lub bezpośrednio pod linkiem poniżej:
Zamówienia których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 zł

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego