Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Magdalena Stanowska

Data modyfikacji: 2022-01-21 14:44:15


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród”

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/519c328b-66bf-40e3-ab4f-88a70a63080b


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego