Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Adam Homa

Data modyfikacji: 2022-05-17 12:22:37


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Nazwa zamówienia:

Roboty remontowe związane z naprawami gwarancyjnymi na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w m. Wisłok Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa -Wołosate w km 22+152" w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa, odcinek Komańcza - Radoszyce"

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ  jest   dostępne pod  adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e7e65a19-ec27-43da-a1d8-161c3771de25


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego