Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione


Termin składania ofert: 20-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut – zadanie nr IV.12” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy oberwanych skarp drogowych drogi wojewódzkiej nr 835 w m. Szklary km 181+204, km 181+460 i km 181+560 strona prawa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w m. Jeżowe – Groble czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce - budowa chodnika w km 30+721 - 30+735 i w km 30+831,8 - 30+995 str. lewa w m. Frysztak czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-06-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w m. Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska na podstawie dokumentacji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stara Wieś” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Remont oraz wzmocnienie konstrukcji pobocza drogi woj. nr 989 Strzyżów - Lutcza w miejscowości Żyznów, km 7+193 - 7+613 – II przetarg. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-06-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo