Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 1

Zmodyfikował: Paweł Gierucki

Data modyfikacji: 2021-03-30 13:50:32


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/3052/243/WFU/18/2020</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313,00 do km ok. 45+621,43 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych"

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W zwiazku z błedna interpretacją pisma wykonawcy PROKOM Construction Sp. z o.o. 08.01.2021 roku zamawiający, kontynuował sesję otwarcia ofert na której dokonał otwarcia oferty ww. wykonawcy.  Jednoczesnie zaktualizowano informacje z otwarcia ofert. 


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego