Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-05-31 12:22:50


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD/44/2021</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

„Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektów mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, elementów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnienia brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków (wydatki finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), - Przebudowa drogi woj. Nr 992 w miejscowości Świątkowa Wielka w km ok 37+819 - 37+995”

Termin wykonania zamówienia:

31.10.2022r.

Kryteria wyboru oferty:

cena  - 60 %

okres gwarancji i rękojmi  za  wady - 40%

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8200,00 PLN


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego