Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-05-31 13:52:44


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WD45/2021</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 35 000 euro

Nazwa zamówienia:

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w miejscowości Bachórz

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: Do 55 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%

okres gwarancji i rękojmi  za  wady - 20%

termin realizacji - 20%

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.</p> <p>Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 11:00.</p>


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego