Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 25-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 2 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Budowa magazynu soli na bazie RDW Ustrzyki w m. Ustjanowa Górna 95; czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce –Lubaczów –Hrebenne w km 29+800 – 29+966 w miejscowości Stare Oleszyce. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-09-2020 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie pomiarów kontrolnych poziomu hałasu dla zadania: „Przebudowa /rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa – Leżajsk od końca od obwodnicy miejscowości Werynia do początku obwodnicy miejscowości Sokołów Małopolski” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 30 września 2016 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: ŚR.III-6811-5/48/06 udzielonej przez Wojewodę Podkarpackiego dnia 26.06.2006r.dla przebudowy istniejącego mostu przez rzekę Łęg w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola w km 26+835 w m. Jamnica. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 15-09-2020 09:00

Nazwa zamówienia: Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – Zadanie nr 14 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 14-09-2020 10:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa DW nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 214+440 – 214+630 str. lewa w miejscowości Jabłonka czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-09-2020 09:30

Nazwa zamówienia: „Zadanie realizowane i finansowane w ramach zadania WPF pn. Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w związku z wygaśnięciem dnia 31 grudnia 2018 r. terminu ważności decyzji wodnoprawnej znak: OLR.I.6224-22/08/B udzielonej przez Starostę Niżańskiego dnia 31.12.2008 r. na: 1./ przekroczenie mostem rzeki Rudnia w km 11+510 w m. Groble-Jeżowe, w km 21+592 drogi wojewódzkiej Nr 861, 2./ wykonanie odcinkowego remontu koryta rzeki Rudnia wraz z zabezpieczeniem brzegów w km 11+485 – 11+535, 3./ odprowadzenie do rzeki Rudnia oczyszczonych wód opadowych z powierzchni przebudowywanego mostu” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo