Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 21-09-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 klasy "Z" – zbiorczej Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 138+994,84 -141+808,15 poza rowem – strona lewa odc. Wólka Małkowa – Gniewczyna Tryniecka ŚCIEŻKA ROWEROWA - CZĘŚĆ I, ETAP DO REALIZACJI W ROKU 2018 W KM 138+994,84 – 140+861,84 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-09-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników w m. Trześniów wraz z zatoką autobusową oraz w m. Jasionów i Buków, z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 10+294 – 10+410 strona prawa wraz z budową zatoki autobusowej w km 10+336 strona prawa w m. Trześniów. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+100 – 8+240 strona prawa w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-09-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa, polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 1+097 - 1+512 str. lewa w m. Dachnów. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-09-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2017 rok czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-09-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna polegająca na budowie chodnika w km 7+420 - km 7+590 strona lewa w miejscowości Hoczew. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-09-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 4+283- 4+363 strona lewa w m. Turze Pole.. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-09-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica – polegająca na budowie chodnika w miejscowości Pustynia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w km 59+339 – 59+606 strona lewa w m. Pustynia... czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-09-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych w sezonie 2018/2019 - 2 zadania. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo