Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 20-07-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów rocznych budynków administrowanych przez PZDW czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut – zadanie nr IV.12” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 19-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Opracowanie projektu koncepcyjnego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska Majdan Królewski – Nisko polegajaca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 8+125 – 8+670, str. prawa w m. Skopanie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-07-2018 10:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+861 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 Wielopole Skrzyńskie i rozbudową przepustu w km 35+700” z podziałem na 2 zadania – II przetarg. Zadanie Nr 1 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 35+715 do km 35+861 strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie. Zadanie Nr 2 – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na rozbudowie przepustu w km 35+700 w m. Wielopole Skrzyńskie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-07-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 2-4 mm w roku 2018 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 2 zadania-- czytaj wiecej

Termin składania ofert: 17-07-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław-Bełżec na odcinku Cieszanów-Kowalówka. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 16-07-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa soli drogowej w roku 2018 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo