Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacje z otwarcia ofert


Termin składania ofert: 13-09-2019 09:30

Nazwa zamówienia: SZKODY POWODZIOWE – remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w m. Szufnarowa, km 39+700 – 39+770. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Remont mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko-Cisna w km 0+717 poprzez wymianę kabli sprężających. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 11-09-2019 10:00

Nazwa zamówienia: „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne, sygnalizacje świetlne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w m. Szówsko w km 19+920 – 20+087 str. lewa.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-09-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-09-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków” w ramach projektu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-08-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Dostawa tablic fluorescencyjnych do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2019 09:30

Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe (likwidacja przełomów) nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2019r. - 3 zadania. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2019 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. w m. Kolbuszowa czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo