Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Plan postępowań o udzielenie zamówień


Plan postępowań o udzielenie zamówień został sporządzony i umieszczony na stronie www.pzdw.pl na podstawie art. 13a Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl - czynności Zamawiającego przed wszczęciem postępowania).

Plan postępowań o udzielenie zamówień nie obejmuje zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro.

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo