Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Poniżej progów unijnych


Termin składania ofert: 19-01-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2022 roku – RDW Stalowa Wola - zadanie nr 7.5 i nr 7.6 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-01-2022 09:00

Nazwa zamówienia: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH na -2022 r. – 2 ZADANIA” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-01-2022 10:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2022 roku: - RDW Łańcut – zadanie nr 4.1 i nr 4.9 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 04-01-2022 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla polegająca na budowie mostu w km 28+557 przez rz. Wisłoka wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Nowy Żmigród” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-12-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Obsługa, konserwacja, utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 – 5 zadań - II postępowanie - 3 zadania czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-12-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Serwis, obsługa, konserwacja 3 szt. przepompowni wód deszczowych na ciągu drogi wojewódzkiej Nr 869 administrowanej przez PZDW w Rzeszowie oznaczonych numerami P1, P3, P4. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 28-12-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa DW nr 856 Antoniów -Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu w km 11 + 046 przez rz. Jodłówka w m. Żabno” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-12-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2022 roku - RDW Mielec zadanie nr V.2. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego