Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania przed terminem składania ofert


Termin składania ofert: 20-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka, polegająca na budowie chodnika w km 8+247 do km 8+435 strona lewa, wraz z budową odwodnienia w km 8+247 – km 8+514 w m. Kielnarowa - III przetarg czytaj wiecej

Termin składania ofert: 20-08-2018 09:30

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut – zadanie nr IV.12” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2018/2019 i 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lubaczów – 1 zadanie – II PRZETARG czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt prowadzony dla inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 22-08-2018 09:30

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu do PZDW Rzeszów w roku 2018 czytaj wiecej

Termin składania ofert: 23-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Modernizacja budynku administracyjnego w Łańcucie poprzez docieplenie ścian i wymianę drzwi i okien RDW Łańcut oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie położonego w m. Łańcut ul. Polna 3b. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 29-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników w m. Trześniów wraz z zatoką autobusową oraz w m. Jasionów i Buków, z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 10+294 – 10+410 strona prawa wraz z budową zatoki autobusowej w km 10+336 strona prawa w m. Trześniów. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 8+100 – 8+240 strona prawa w m. Jasionów i Buków wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 30-08-2018 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów –Rymanów Daliowa na terenie Gminy Haczów czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo