Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Postępowania rozstrzygnięte / unieważnione do 30000€


Termin składania ofert: 23-01-2019 10:30

Nazwa zamówienia: Dostawa (fabrycznie nowych) opon letnich dla potrzeb jednostek terenowych PZDW w 2019r. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-02-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług przeglądów, konserwacji i napraw drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów będących w użytkowaniu PZDW w Rzeszowie i jednostek terenowych w 2019 r. (zgodnie z SOPZ) czytaj wiecej

Termin składania ofert: 13-02-2019 10:00

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych w roku 2019 dla potrzeb PZDW. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 05-03-2019 09:00

Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – Granica Państwa: 1. most przez potok Izwór w miejscowości Wisłok Wielki w km 23+109 2. most przez potok Roztoczek w miejscowości Czystogarb w km 30+837” czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo