Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia, których wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000 zł


Termin składania ofert: 23-07-2021 10:00

Nazwa zamówienia: Wykonanie, oznakowanie, opakowanie i dostawa materiałów promujących Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020, w ramach którego realizowany jest Projekt: „Accessible Ukrainian-Polish borderland: joint actions for the modernisation of road infrastructure” - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866)” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-08-2021 10:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odc. od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w zakresie: „Wykonanie dokumentacji wykonawczej i montaż znaków aktywnych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych związanych z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-08-2021 10:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze w zakresie znaków pionowych skrzyżowania drogi krajowej nr19 z drogą wojewódzką nr 861 w m. Jeżowe”. czytaj wiecej

Termin składania ofert: 06-08-2021 10:00

Nazwa zamówienia: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w zakresie „Dokonanie rozbiórki i uformowanie wysp środkowych oraz skarp wysp środkowych rond, ułożenie agrowłókniny, obsypanie żwirem oraz wykonanie nasadzeń zieleni”. czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego