Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Zamówienia publiczne


Termin składania ofert: 08-07-2021 08:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Jawornik Przedmieście czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 12:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+715 – 25+837 str. prawa w m. Wrzawy.” czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika w km 16+906 – 17+070 w m. Krzywa czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 09:30

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w km 58+698,00 – 58+951,50 str. lewa w m. Pustynia czytaj wiecej

Termin składania ofert: 10-06-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowego na potrzeby RDW Stalowa Wola czytaj wiecej

Termin składania ofert: 21-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie chodnika w km 1+530 - 1+660 str. prawa w m. Humniska czytaj wiecej

Termin składania ofert: 18-06-2021 09:00

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+420 - 7+622 strona lewa w miejscowości Hoczew czytaj wiecej

Termin składania ofert: 07-07-2021 11:30

Nazwa zamówienia: Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo czytaj wiecej

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego