Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich


Adres:

ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Kontakt:

Telefon: 17 860-94-50
Fax: 17 860-94-56
E-mail: biuro@pzdw.pl
Adres ESP na Platformie ePUAP: /PZDWRzeszow/SkrytkaESP
Oficjalna strona PZDW: www.PZDW.pl

Przyjmujemy interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

NIP: 813-29-37-794
REGON: 690587670

Dyrektor:

Piotr Miąso

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

-

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

Krzysztof Siwek

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

Edyta Łozińska-Zubel

Główny Księgowy

Ewa Dobrowolska

Inspektor Ochrony Danych

Jakub Baraniewski
e-mail: iod@pzdw.pl