Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: EPUAP


Wersja: 1

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2020-07-22 09:04:28


epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Adres ESP Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
na Platformie ePUAP:
PZDWRzeszow/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).
Po zalogowaniu się do systemu, należy wpisać w oknie wyszukiwania znajdującym się na ekranie strony głównej nazwę: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
W miarę wpisywania kolejnych znaków system uruchamia mechanizm podpowiedzi pasujących do fragmentu wpisywanego tekstu. W celu uzyskania bezpośredniego przekierowania do strony zawierającej profil urzędu z danymi teleadresowymi, należy wpisać pełną nazwę instytucji z pominięciem wyników wyszukiwania wyświetlanych w kolorze czarnym.

Instrukcje zakładanie konta użytkownika i załatwienia sprawy w urzędzie

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7.00 - 15.00) do Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes, lub podpisem zaufanym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlsx, xml.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.