Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian: Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


Wersja: 4

Zmodyfikował: Jacek Bieniasz

Data modyfikacji: 2021-11-30 10:12:46


Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

Rzeszów  dn. 29.11.2021 r.

 

 

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

ul. B. Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy

………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru 20/2021 (z terminem składania ofert do 03.11.2021r.) na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Dorota Baran zam. Rzeszów
imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Dorota Baran spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że w/w kandydat posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku Specjalista – Wydział Finansowo-Księgowy.


DYREKTOR
mgr inż. Piotr Miąso