Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Dane ewidencyjne mostów


W zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajduje się 405 obiektów mostowych, w tym 372 mosty, 31 wiaduktów i 2 estakady. Łączna długość wszystkich obiektów wynosi 15 360,84 m, a ich powierzchnia wynosi 181 480 m2

Dodatkowo PZDW administruje ponad 600 przepustami o świetle ≥ 1,50m.

Dane ewidencyjne mostów będących w zarządzie PZDW w Rzeszowie zamieszczono w pliku poniżej.

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2024-03-14