Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inwestycje


Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 wraz z budową mostu na rzece San w Stalowej Woli

Opublikowano: 2021-01-12

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w nowym śladzie będzie miała długość ok 4,65 km. Trasa zlokalizowana jest na terenie gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa. Początek nowego od... czytaj wiecej

Budowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków

Opublikowano: 2022-10-27

Podmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowica do skrzyżowania z drogą gminną w m. Sieraków. Długość rozbudowanego/ przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej: 3,18 km Lokalizacja... czytaj wiecej

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z budową tunelu drogowego pod torowiskiem linii kolejowej w Łańcucie

Opublikowano: 2022-11-28

Lokalizacja projektu: Gmina Łańcut, Miasto Łańcut. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnośc... czytaj wiecej

Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie

Opublikowano: 2022-11-28

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku od węzła „Łańcut” autostrady A4 do połączenia z drogą krajową nr 94 Rzeszów-Łańcut-Jarosław, wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową/rozbudową dróg istniejących,... czytaj wiecej

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z budową mostu na rzece San w m. Jarosław

Opublikowano: 2023-02-20

Budowa drogi wojewódzkiej nr 865 w nowym śladzie będzie miała długość 4,13 km. Trasa zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Jarosław w miejscowościach Munina, Sobiecin i Koniaczów. Przecina obszar Natura 2000 „Rzeka San” i przebiega prze... czytaj wiecej

Budowa drogi wojewódzkiej nr 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 - etap V

Opublikowano: 2023-10-03

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 od węzła „Rzeszów Zachód” do węzła „Jasionka” Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Świlcza oraz gminy Głogów Małopolski, w powiecie rzeszowskim w miejscowościac... czytaj wiecej

Przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin - Cieszanów

Opublikowano: 2023-09-22

czytaj wiecej

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik etap II

Opublikowano: 2023-10-11

W 2022 roku ukończono przebudowę drogi na odcinku od Pantalowic do Pruchnika o długości 7,22 km. Etap II uzupełni modernizację 4 kilometrów drogi od Kańczugi do Pantalowic i ok. 1,8 km ulicy Jarosławskiej w Pruchniku. Lokalizacja: powiat jarosławski i gmina Pr... czytaj wiecej

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegajacą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego

Opublikowano: 2024-01-08

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowi uzupełnienie i kontynuację istniejących w rejonie ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz pieszych i rowerów. Zadanie przewidziane jest do realizacji w formule „buduj” na podstaw... czytaj wiecej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów-Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopolka

Opublikowano: 2024-01-10

Długość rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej: 1,2 km Lokalizacja projektu: powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Ropczyce, gmina Ostrów. Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 986 relacji Tuszy... czytaj wiecej

Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec

Opublikowano: 2024-03-11

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opr... czytaj wiecej

Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową nr 91

Opublikowano: 2024-01-25

Inwestycja realizowana jest z uwagi na konieczność poprawy złego stanu technicznego istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 91. Wybudowany zostanie nowy wiadukt, położony równolegle do obecnie istniejącego. Stary wiadukt będzie służył użytkownikom do czasu od... czytaj wiecej

Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach droga wojewódzka nr 895 Uherce Mineralne – Orelec

Opublikowano: 2024-03-26

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Podstawą zadania jest opr... czytaj wiecej

Od Beskidu Niskiego po Solinę/Od Nizkych Beskid Po Solinu

Opublikowano: 2024-04-15

Przedmiotowa inwestycja po stronie polskiej, obejmuje remont uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237 strona prawa w miejscowości Chrewt (powiat bieszczadzki, gmina Czarna). Plan... czytaj wiecej

Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów

Opublikowano: 2024-04-19

czytaj wiecej

Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – DW894 Polańczyk - Wołkowyja

Opublikowano: 2023-09-28

Inwestycja w realizowana jest w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadania zostanie opracowania dokumentacja projektowa (projekt budowlany, techniczny i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji o... czytaj wiecej

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków-Harasiuki wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Borowina

Opublikowano: 2023-01-17

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 858 polegającą na rozbiórce i budowie mostu na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy w km 23+217 wraz z dojazdami oraz wykonanie przebudowy bitumicznej nawierzchni od km 21+027 do km 24+460... czytaj wiecej

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego