Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Kanał technologiczny - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Solina - Myczków, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 3+524 do km 4+718 w m. Orelec


Opublikowano: 09-05-2019r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych, zgodnie z art.. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r z późniejszymi zmianami) informuje, o zamiarze realizacji inwestycji pn.:”Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Solina - Myczków, polecającej na budowie chodnika na odcinku od km 3+524 do km 4+718 w m. Orelec”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 895 w m. Orlelec w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres; Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego