Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie - kanał technologiczny - DW 835 z 10.07.2018 r.


Opublikowano: 10-07-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 10.07.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY – kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego