Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie - kanał technologiczny DW 854 z 09.04.2019 r.


Opublikowano: 09-04-2019r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2011r. Nr.159 poz.945 z póź.zm.) Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - Gorzyce polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w km 19+225 do km 20+195 w miejscowości Antoniów".

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 09.04.2019 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego