Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie - kanał technologiczny DW 896 z 12.06.2018 r.


Opublikowano: 12-06-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne na odcinku od km 5+000 do km 5+760, polegająca na budowie chodników od km 5+220 do km 5+760, po stronie lewej i od km 5+560 do km 5+735 po stronie prawej, budowie zatok autobusowych w km 5+607 po stronie lewej i 5+713, po stronie prawej wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Hoszów".

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 896 w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a,  35-105  Rzeszów.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 12.06.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego