Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie - kanał technologiczny DW 986 z 05.06.2019 r.


Opublikowano: 05-07-2019r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawyz dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa, budowa zatok postojowych w m. Szufnarowa w km 44+225 str. lewa oraz w m. Wiśniowa w km 44+362 str. prawa”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle, ul. Niegłowicka 6a, 38-200 Jasło.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego