Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie - kanał technologiczny DW 987 z 14.06.2018 r.


Opublikowano: 14-06-2018r.

Zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. - budowa chodnika od km 7+477 do km 7+570 strona lewa i od km 7+411 do km 7+743 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w km 7+499 strona lewa i w km 7+714 strona prawa w m. Przedbórz, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu
ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec. Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w dniu 14.06.2018 r. w zakładce KOMUNIKATY - kanały technologiczne.

 

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego