Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 835 z 01.04.2019


Opublikowano: 02-04-2019r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych od km 206+364 do km 207+039 po stronie prawej wraz z budową zatok autobusowych w km 206+413 str. prawa oraz w km 207+004 str. prawa w miejscowości Krzemienna.”

Przedmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie, ul. Dworska 23, 38-480 Rymanów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego