Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 835 z 08.02.2019


Opublikowano: 08-02-2019r.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.),  informuje o zamiarze    realizacji    inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wrazz przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żelenskiego 19a  35-110  Rzeszów.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.

 

 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego