Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 835 z 21.12.2018


Opublikowano: 21-12-2018r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin  –  Przeworsk  –   Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ciągu pieszego  wraz z zatokami autobusowymi od km 211+543 do km 211+617 po stronie prawej (zatoka autobusowa w km 211+556 – 211+612) oraz od km 211+492 do km 211+627 po stronie lewej (zatoka autobusowa w km 211+496,5 – 211+552,5) w m. Dydnia.”
        Przedmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin  –  Przeworsk  –   Grabownica Starzeńska   w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemne wnioski na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie, ul. Dworska 23, 38-480 Rymanów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce kanały technologiczne.
 

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego