Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ogłoszenie kanał technologiczny DW 865 z 28.12.2018


Opublikowano: 28-12-2018r.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec w km 42+300 do km 43+450 poprzez budowę chodnika od km 42+300 do km 43+450 strona prawa i od km 42+606 do km 42+762 strona lewa oraz przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1652R w m. Cieszanów”.   

           Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec w zakresie powyższego zadania mogą składać pisemnie wnioski na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego została zamieszczona na stronie internetowej www.pzdw.pl w zakładce KOMUNIKATY – kanały technologiczne.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego